logo
Facebook

Polityka Prywatności i Regulamin Serwisu

1. Informacje ogólne

1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: ad-direct.pl

2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Paweł Duda Aleja IX Wieków Kielc 4a /12 25-516 Kielce

3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: pawel.duda@adkredyt.com.pl

4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

 • Obsługa zapytań przez formularz
 • Realizacja zamówionych usług
 • Prezentacja oferty lub informacji

6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).


2. Informacje w formularzach

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.3. Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i płynnego działania strony oraz podstron, takich jak "Konfigurator" i "Procedura Zakupu". Pliki cookies, zwane również "ciasteczkami", są niewielkimi plikami tekstowymi wysyłanymi przez odwiedzane serwisy internetowe do urządzeń użytkowników, takich jak komputery i smartfony.

2. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na umieszczanie plików cookies w urządzeniu użytkownika, jednak można w każdym momencie zmienić ustawienia przeglądarki w celu ograniczenia ich stosowania. Należy jednak pamiętać, że takie zmiany mogą wpłynąć na funkcjonalność strony.

3. W ramach Serwisu stosowane są zarówno pliki cookies sesyjne, które przechowują dane tymczasowe potrzebne do funkcjonowania aplikacji, jak i pliki cookies stałe, które mogą być przechowywane przez dłuższy czas lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

4. Podmiotem odpowiedzialnym za umieszczanie plików cookies na urządzeniach użytkowników oraz uzyskiwanie do nich dostępu jest operator Serwisu.

5. Aby użytkownicy mogli zarządzać plikami cookies, na stronie dostępna jest instrukcja jak to zrobić w popularnych przeglądarkach internetowych, takich jak Google Chrome, Opera, Safari i Internet Explorer.

 • Google Chrome: Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
 • Opera: Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.
 • Safari: Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
 • Internet Explorer/Microsoft Edge: Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu, dlatego ważne jest świadome zarządzanie nimi.4. Regulamin Korzystania z Serwisu

 • Użytkownik z momentem rozpoczęcia korzystania z Usług wyraża akceptację niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego treści.
 • Warunkiem korzystania z Serwisu jest spełnienie następujących wymagań technicznych: połączenie z siecią internetową, posiadanie urządzenia umożliwiającego korzystania z przeglądarki internetowej, przeglądarka internetowa, a w przypadku chęci skorzystania z Usługi Formularza Kontaktowego – również posiadanie poczty elektronicznej.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego bądź stałego zaprzestania świadczenia Usług ze skutkiem natychmiastowym.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody (w tym również szkody pośrednie, następcze oraz utracone korzyści) wynikające lub związane z:
  1. korzystaniem z Serwisu,
  2. dokonaniem szacunkowej kalkulacji kosztów sprowadzenia pojazdu z USA,
  3. działaniem Użytkownika sprzecznym z postanowieniami Regulaminu,
  4. korzystaniem z treści odnośników do innych stron internetowych znajdujących się w Serwisie.
 • Zawartość Serwisu jest chroniona prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Wszelkie prawa z rejestracji znaków towarowych, grafiki i logotypy są własnością Usługodawcy, bądź innych podmiotów a ich wykorzystanie przez Użytkowników bez uprzedniej zgody jest niedozwolone.
 • Zabronione jest korzystanie z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu oraz dostarczanie przez niego treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.
 • Do systemu teleinformatycznego Użytkownika nie będą wprowadzane dane i oprogramowanie Usługodawcy, poza plikami cookies mającymi na celu poprawne wyświetlanie stron internetowych Serwisu na urządzeniu Użytkownika.
 • Regulamin obowiązuje od dnia: 21.02.2024
 • Regulamin dostępny jest pod adresem: http://ad-direct/Polityka-prywatnosci
 • Usługodawca ma prawo jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym momencie z ważnych powodów związanych z technicznymi lub merytorycznymi aspektami funkcjonowania Serwisu. Takie powody obejmują zmiany w obowiązującym prawie, powszechnie stosowanych technologiach informatycznych oraz zakresie świadczonych przez Usługodawcę Usług. Jednocześnie zobowiązuje się on do poinformowania Użytkowników o dokonanych zmianach poprzez opublikowanie aktualnej wersji Regulaminu na stronie internetowej Serwisu oraz umieszczenie odpowiednich komunikatów na głównej stronie Serwisu.
 • Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie w dniu następnym po dniu udostępnienia zmodyfikowanej treści w Serwisie.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 • W relacjach między Usługodawcą a Użytkownikiem stosuje się język polski.